Mijn vogels:

Op dit moment heb ik zeven koppels valkparkieten en één koppel princes of wales parkieten in mijn bestand. Al mijn vogels komen bij goede kwekers vandaan, kwekers met hart voor hun vogels en waar het welzijn van de dieren op nummer 1 staat. Dat heb ik zelf ook hoog in het vaandel en voor mij is het niet meer dan logisch dan dat ik vogels haal bij mensen met dezelfde uitgangswaarden. Hieronder stel ik mijn vogels graag aan u voor!

Koppel 1

Dit koppel bestaat uit een EF gezoomde man en een wildkleur pop. Beide vogels zijn ervaren in de kweek, maar dat was beide met een andere partner. Komend seizoen zal hun eerste kweek samen zijn.

De te verwachte kleurslagen van de jongen: ef gezoomd en wildkleur, zowel bij de mannen als de poppen.

Koppel 2

Dit koppel bestaat uit een lutino opaline man en een bonte pop. Beide vogels zijn nu ruim een jaar oud en nog onervaren in de kweek. Beide vogels hebben veel potentie en ik ben reuze benieuwd naar wat ze voort gaan brengen het komende seizoen.

De te verwachte kleurslagen van de jongen zijn: lutino opaline poppen split voor bont en wildkleur mannen split voor bont en lutino opaline.

Koppel 3

Dit koppel bestaat uit een wildkleur man split voor lutino en bont en een bonte cinnamon pop. Beide vogels zijn jong en onervaren en zullen komend seizoen voor het eerst ingezet worden.

De te verwachte kleurslagen van de jongen zijn: bonte mannen split voor cinnamon en of lutino, wildkleur mannen split voor cinnamon en of opaline, lutino poppen evt bont, wildkleur poppen split voor bont, bonte poppen.

Koppel 4

Dit koppel bestaat uit een bonte man en een bonte (italiaanse) pop. Beide vogels zijn ervaren kweekvogels, alleen hebben ze beide met een andere partner in de kweek gezeten. Komend seizoen zullen ze voor het eerst als koppel ingezet worden. 

De te verwachte kleurslagen bij de jongen zijn: bonte jongen en er is kans op getekend. Zowel bij de mannen als poppen.

Koppel 5

Dit koppel bestaat uit een bonte man, kanssplit voor opaline en een bonte cinnamon pop. Beide vogels zijn ruim een jaar oud en zullen komend seizoen voor het eerst ingezet worden.

De te verwachte kleurslagen van de jongen zijn: bonte mannen split voor cinnamon en kanssplit voor opaline en bonte poppen of bonte opaline poppen.

Koppel 6

Dit koppel bestaat uit een wildkleur man split voor lutino en bont en een getekende cinnamon pop. Beide vogels zijn onervaren en zullen komend seizoen voor het eerst ingezet worden.

De te verwachte kleurslagen van de jongen zijn: wildkleur mannen split voor bont, lutino en cinnamon en kans op bonte mannen split voor lutino en cinnamon. Wildkleur poppen, lutino poppen en evt bonte poppen.

Koppel 7

Dit koppel bestaat uit een lutino man en een bonte opaline pop. De man is een ervaren kweekman, de pop is onervaren. Ze zullen komend seizoen voor het eerst als koppel ingezet worden.

De te verwachte kleurslagen van de jongen zijn: wildkleur mannen split voor lutino, opaline en bont. Lutino poppen.

Princessen koppel

Het koppel van de princes of wales parkieten bestaat uit een wildkleur man split voor blauw en lutino. De pop is blauw en split voor wildkleur en lutino. Beide vogels zijn komend seizoen broedrijp en zullen voor het eerst ingezet worden.

De te verwachte kleurslagen van de jongen zijn: wildleur, blauw en lutino. Zowel voor de mannen als de poppen.